Thursday, September 07, 2006

थोडा टाइमपास :)

प्रेमास माझ्या तू 'मैत्री' मानलंस
मैत्रीस तुझ्या मी 'प्रेम' !
गैरसमजांच्या टक्करीमध्ये
तडकली मनाची 'फ्रेम' !!

चारोळी कडून आणखी काय अपेक्षा ठेवताय? टाइमपास आहे हा :)