Friday, June 23, 2006

न सुचलेली कविता

खूप प्रयत्न करून पाहिला,
पण कविता काही सुचली नाही.
तत्वांची असो वा सत्वांची,
शब्दांची सीमा अजूनही रूचली नाही.

..राहुल.

No comments: